Object

Title: Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku

Alternative title:

Imprisonment in Poland from the 15th century to the middle of the 19th century

Creator:

Kalisz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-9751-3616

Subject and Keywords:

imprisonment   history of punishment   prison   criminal law  
kara pozbawienia wolności   historia kary   więzienie   prawo karne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The study presents the development of imprisonment in Poland up to the 19th century. The old Polish law, in the scope of broadly understood punishments in the wild, provided for several significantly different forms of isolation. These differences were a consequence of the entities to which they could be used, the manner of execution, and the consequences of use (disgraceful or non-disgraceful). The places of its execution were also varied. These could have been dungeons, fortresses, castles, monasteries, prisons, taverns rented for this purpose, or the house of the convict. Imprisonment sanctions becoming markedly accelerated, changed the system of medieval execution of penalties based on corporal punishment in the direction of modern penal systems, based on isolation, as an independent and dominant criminal sanction.  

Opracowanie prezentuje powstanie i rozwój kary pozbawienia wolności w Polsce do XIX wieku. Dawne prawo polskie, w zakresie szeroko rozumianych kar na wolności, przewidywało kilka znacznie różniących się między sobą form izolacji. Różnice te były konsekwencją podmiotów, wobec których mogły być stosowane, sposobu wykonywania, konsekwencji zastosowania (środek hańbiący czy też niehańbiący). Różne było także miejsce jej wykonywania — mogły to być lochy, twierdze, zamki, klasztory, więzienia, wynajęte na ten cel karczmy czy też własny dom skazanego. Kara pozbawienia wolności, stając się sankcją, wyraźnie przyśpieszyła zmianę średniowiecznego systemu wykonywania kar opartego na karach cielesnych w stronę nowożytnych systemów karnych opartych na izolacji jako samodzielnej i dominującej sankcji karnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110353   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.99

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 679-694

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

1 170

Number of object content views in PDF format

1191

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information