Object

Title: Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

Alternative title:

Collaborative consumption and its influence on the development of entrepreneurship in the face of generation change

Creator:

Paczka, Edyta

ORCID:

0000-0003-4811-8414

Subject and Keywords:

collaborative consumption   prosumption   generation Y   generation Z  
konsumpcja wspólna   prosumpcja   pokolenie Y   pokolenie Z

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Collaborative consumption is one of the new trends in consumer behaviour that takes into account an alternative approach to satisfying one’s needs. This trend is based on access to goods realised without the need to possess and transfer property rights. The purpose of the paper is to characterise generational changes determining the willingness to engage in collaborative consumption and, therefore, impacting its popularisation. The author analysed factors increasing consumers’ (belonging to the X and Y generation) interest in innovative solutions in the sphere of consumption, which constitute a favourable base for the development of many forms of entreprene urial activities. Attention was paid to the changes in the attitude of young purchasers who value the actual usage of things more than making the purchase and possession of those items, and who recognise opportunities that the collaborative consumption-related activities provide for the creation of various forms of entrepreneurship.  

Wspólna konsumpcja jest jednym z nowych trendów w zachowaniach konsumentów, który uwzględnia alternatywne podejście do zaspokajania potrzeb. Trend ten polega na dostępie do dóbr realizowanym bez konieczności posiadania i przenoszenia praw własności. Celem opracowania jest charakterystyka zmian pokoleniowych determinujących skłonność do angażowania się we wspólną konsumpcję i przyczyniających się do jej rozwoju. Analizie poddano czynniki zwiększające zainteresowanie nabywców z pokolenia Y i Z innowacyjnymi rozwiązaniami w sferze konsumpcji, które stanowią dogodną bazę dla rozwoju wielu form przedsiębiorczej aktywności. Wskazano na zmianę w nastawieniu młodych nabywców, którzy wyżej niż nabywanie i posiadanie rzeczy cenią ich użytkowanie oraz dostrzegają okazje, jakie działania z zakresu konsumpcji kolaboratywnej stwarzają dla kreowania różnorodnych postaci przedsiębiorczości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110352   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.104

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 749-761

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

51

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121027

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information