Object

Title: The city-creating role of the railway on the example of cities of Silesia, Greater Poland, and Lubuskie: Jaworzyna Śląska, Krzyż Wielkopolskie, and Zbąszynek ; Miastotwórcza rola kolei na przykładzie miejscowości Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego: Jaworzyny Śląskiej, Krzyża Wielkopolskiego oraz Zbąszynka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The city-creating role of the railway on the example of cities of Silesia, Greater Poland, and Lubuskie: Jaworzyna Śląska, Krzyż Wielkopolskie, and Zbąszynek  
Miastotwórcza rola kolei na przykładzie miejscowości Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego: Jaworzyny Śląskiej, Krzyża Wielkopolskiego oraz Zbąszynka

Creator:

Urbaniak, Miron

ORCID:

0000-0002-1834-6742

Subject and Keywords:

Jaworzyna Śląska   Krzyż Wielkopolski   Zbąszynek   railway   city  
Jaworzyna Śląska   Krzyż Wielkopolski   Zbąszynek   kolej   miasto

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The development of the railway in the nineteenth and twentieth centuries became one of the settlement factors leading to the founding of Jaworzyna Śląska, Krzyż Wielkopolski and Zbąszynek in what is today western Poland. On the one hand, the railway generated new jobs, while on the other hand, social housing, which over time led to the establishment of villages and towns. This was the case for the three aforementioned settlements, of which the two older ones, Jaworzyna Śląska and Krzyż Wielkopolski, initially struggled with numerous existential problems, including those involving education and religion. Zbąszynek, on the other hand, was established in the interwar period as a modern railway settlement on the Polish border and from the very beginning it offered its residents high living standards, including schools, churches and utilities: water supply, sewage system and electricity.  

Rozwój kolei w XIX i XX w. stał się jednym z czynników osadotwórczych, prowadząc do powstania m.in. Jaworzyny Śląskiej, Krzyża Wielkopolskiego i Zbąszynka na zachodzie współczesnej Polski. Kolej z jednej strony generowała nowe miejsca pracy, a z drugiej zabudowę socjalną, która z czasem doprowadziła do powstania wsi, a następnie miast. Tak było w odniesieniu do trzech wspomnianych ośrodków, z których dwa starsze: Jaworzyna Śląska i Krzyż Wielkopolski borykały się początkowo z licznymi problemami natury egzystencjonalnej, w tym w sferze edukacyjnej i religijnej. Natomiast Zbąszynek, powstały w okresie międzywojennym, jako nowoczesna osada kolejowa przy granicy z Polską, od początku oferował swym mieszkańcom wysokie standardy socjalne, w tym bazę edukacyjną, kościoły oraz infrastrukturę techniczną: wodociągi, kanalizację czy elektryczność.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110175   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.2.69.86

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw   Copyright by Miron Urbaniak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 17, 2020

Number of object content hits:

274

Number of object content views in PDF format

187

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information