Object

Title: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania

Alternative title:

Additional tax liability as a sanction for tax avoidance

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1955-5949

Subject and Keywords:

tax sanction   tax liability   Tax Ordinance   tax on goods and services   additional commitment   offset  
sankcja podatkowa   zobowiązanie podatkowe   Ordynacja podatkowa   podatek od towarów i usług   dodatkowe zobowiązanie   domiar

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

One of the dominant forms of so-called tax resistance is tax avoidance, involving the use of legal methods to minimise the tax burden. From the taxpayer’s point of view, rational behaviour is behaviour that minimises the tax burden. As a consequence, the attention of the legislators focuses on counteracting the above described trends by using the regulations of international tax law, as well as by introducing internal regulations aimed at counteracting tax avoidance. The purpose of the article is to present the regulations regarding additional tax liability in value added tax and in Tax Ordinance known as tax sanctions, whose primary purpose is to prevent tax avoidance.  

Jedną z dominujących form tak zwanego oporu podatkowego jest unikanie opodatkowania polegające na wykorzystywaniu legalnych metod minimalizacji obciążenia podatkowego. Z punktu widzenia podatnika działaniem racjonalnym jest zachowanie, które prowadzi do minimalizacji obciążenia podatkowego. W konsekwencji uwaga ustawodawców skupia się na przeciwdziałaniu opisanym tendencjom poprzez wykorzystywanie uregulowań międzynarodowego prawa podatkowego, jak również w drodze wprowadzania wewnętrznych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie regulacji dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w Ordynacji podatkowej określanych jako sankcje podatkowe, których podstawowym celem jest zapobieżenie unikaniu opodatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110318   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.46

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 619-629

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

942

Number of object content views in PDF format

947

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120237

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information