Obiekt

Tytuł: Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej

Tytuł odmienny:

Legislative postulates concerning privacy protection in Over-the-Top services in the European Union

Autor:

Kotecka-Kral, Sylwia

ORCID:

0000-0002-4425-805X

Temat i słowa kluczowe:

right to privacy   privacy protection   Directive 2002/58   GDPR   personal data   electronic communications service   Over-the-Top service   interpersonal communications service  
prawo do prywatności   ochrona prywatności   dyrektywa 2002/58   RODO   dane osobowe   usługa łączności elektronicznej   usługa Over-the-Top   usługa łączności interpersonalnej

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

The study discusses the issue of insufficient legal regulation of privacy protection in so-called Over-the-Top services, i.e. provided over the Internet at European Union level. It presents proposals for a postulated legal act with the rank of a regulation, which will replace Directive 2002/58 incompatible with technological realities and supplement the provisions of the GDPR in the protection of one of the fundamental rights, which is the right to privacy.  
Niniejsze opracowanie omawia problematykę nieistnienia wystarczającej regulacji prawnej ochrony prywatności w tak zwanych usługach Over-the-Top, czyli świadczonych ponad Internetem, na szczeblu Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim propozycje de lege ferenda dla postulowanego aktu prawnego o randze rozporządzenia, które zastąpi nieprzystającą do realiów technologicznych dyrektywę 2002/58 oraz uzupełni postanowienia RODO w zakresie ochrony jednego z praw podstawowych, jakim jest prawo do prywatności.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110285

DOI:

10.19195/0137-1134.120.22

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 289-304

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

30 lip 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

44

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

44

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120213

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji