Object

Title: Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego

Alternative title:

Principles of proper legislation in the context of internal law

Creator:

Mielczarek-Mikołajów, Justyna

ORCID:

0000-0001-8706-2930

Subject and Keywords:

acts of internal law   rational legislator   principle of correct legislation   principle of a democratic state of law  
akty prawa wewnętrznego   racjonalny prawodawca   zasada prawidłowej legislacji   zasada demokratycznego państwa prawa

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The rule of a rational legislator results in the creation of rational law, both universally and internally binding. The above requirement isn’t met by an act which violates the principles set out in the Constitution and thus does not comply with the principle of a democratic state of law and the principle of correct legislation. The author of the article will examine the jurisprudence of the Constitutional Tribunal, administrative and common courts in order to answer the question whether the practice of issuing internal acts indicates the application of the above-described constitutional principles.  

Z reguły racjonalnego prawodawcy wynika tworzenie racjonalnego prawa zarówno powszechnie, jak i wewnętrznie obowiązującego. Tego wymogu nie spełnia akt, który narusza zasady określone w Konstytucji i tym samym nie odpowiada zasadzie demokratycznego państwa prawa i zasady prawidłowej legislacji. Autorka w niniejszym artykule rozważy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy praktyka wydawania aktów wewnętrznych wskazuje na zachowanie opisanych zasad konstytucyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110280   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.17

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 217-225

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

1 228

Number of object content views in PDF format

1239

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119970

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information