Object

Title: Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

Alternative title:

The right balance. law as a band for values. Contribution to the discussion

Creator:

Stefanicki, Robert

ORCID:

0000-0002-6087-4231

Subject and Keywords:

legal order   axiological and praxeological criteria   discursive openness   ethical dimension   responsive model  
porządek prawny   kryteria aksjologiczne i prakseologiczne   dyskursywna otwartość   etyczny wymiar   model responsywny

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The material requirement of the rule of law refers to the content of law, values constructed on the basis of axiological and praxeological criteria of law. The responsive approach is about rational and selective reaching for signals coming from the environment of rights, including the education of practitioners in the legal profession. All this takes place primarily on the basis of patterns having their source in the Constitution.  

Prawo powinno uosabiać uznawane przez daną społeczność wartości. Materialny wymóg praworządności odnosi się do zawartości pryncypiów, walorów konstruowanych na podstawie kryte-riów aksjologicznych i prakseologicznych przedmiotowych norm. W responsywnym podejściu cho-dzi o racjonalne i wybiórcze sięganie do sygnałów płynących z otoczenia prawa, jego dyskursywnej otwartości połączonej z adekwatną edukacją adeptów jurydycznych profesji w zakresie tytułowej problematyki. Ewolucyjnie dokonujący się rozwój refleksyjnego podejścia do prawa, z jego otwar-tością na wymiar etyczny, może utorować drogę do postrzegania godności jednostki w kategorii samoistnego wzorca i podstawy skargi konstytucyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110271   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 95-104

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

23

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119960

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information