Object

Title: Zgodność prawa krajowego z prawem międzynarodowym na przykładzie Polski. Uwagi ogólne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zgodność prawa krajowego z prawem międzynarodowym na przykładzie Polski. Uwagi ogólne

Alternative title:

The conformity of domestic law with international law: the case of Poland. General remarks

Creator:

Mielnik, Barbara

ORCID:

0000-0002-2620-3987

Subject and Keywords:

domestic law   international obligation   international law   Polish legal system-reform of the Polish legal system after 1989   Polish Constitutional Court   relations between Polish and international law   international responsibility   place of international obligations in the Polish legal order  
prawo wewnętrzne   prawo międzynarodowe   polski system prawny   reforma polskiego systemu prawnego po 1989 roku   polski Trybunał Konstytucyjny   relacje między prawem polskim a międzynarodowym   odpowiedzialność międzynarodowa   zobowiązania międzynarodowe   miejsce zobowiązań międzynarodowych w polskim porządku prawnym

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The Polish State was restored in the aftermath of the First World War. International law had always played a crucial role in laying down the foundations of the Polish legal order, for not only Poland had to respect numerous obligations, both of a multilateral character (as part of the peace treaties) and bilateral ones. In the interwar period, then, the Polish courts adopted a rather friendly approach towards international law, although the lack of constitutional provisions on collisions was detrimental to the Polish position in the international plane. In the subsequent period (1945–1989), international law was only exceptionally referred to in the jurisprudence of the Polish courts and was proposed to be applicable ex proprio vigore when necessary. The reforms started in 1989 and the recognition of Poland as a democratic state governed by the rule of law implied the adoption of a more friendly approach by the Polish judicial institutions towards international law. The new Constitution created a new legal order stressing the State’s obligation to comply with its international obligations, including those stemming from the law of international organisations. Despite the few decisions by the Supreme Court and the Constitutional Court on the relations between Polish domestic law and international law, these questions are not entirely free from controversy and it is the purpose of the present paper to clarify these issues.  

Państwo polskie pojawiło się na arenie międzynarodowej ponownie po I wojnie światowej. Prawo międzynarodowe zawsze odgrywało znaczącą rolę w kształtowaniu się naszego porządku prawnego, gdyż Polska od początku swego istnienia musiała respektować liczne zobowiązania umowne, zarówno wielostronne, będące jeszcze częścią traktatów pokojowych, jak i umowy dwu-stronne. Sądy polskie w okresie międzywojennym były dość przychylne prawu międzynarodowemu, choć nieuregulowanie kwestii kolizyjnych w polskich konstytucjach komplikowało nieco sytuację, co stawiało RP w niekorzystnym świetle na arenie międzynarodowej. W latach 1945–1989 prawo międzynarodowe było obecne w orzecznictwie polskich sądów tylko wyjątkowo. Proponowano za-stosować metodę ex prioprio vigore. Reformy rozpoczęte w roku 1989 i uznanie RP za demokratyczne państwo prawa wymusiło jednak zmiany i sądy polskie znów stały się bardziej przychylne normom międzynarodowym. Nowa konstytucja zaś ustanowiła nowy porządek prawny, powołując się na obowiązek państwa do przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym prawa organizacji międzynarodowych. Zagadnienie relacji między prawem wewnętrznym RP a prawem międzynarodowym nie jest jednak całkowicie oczywiste, pomimo kilku orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Niniejszy artykuł ogólnie przybliża te kwestie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110287   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.24

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 321-334

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

230

Number of object content views in PDF format

238

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120215

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information