Object

Title: Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej obszar zamówień publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej obszar zamówień publicznych

Alternative title:

Non-possession of the required decision and validity of the contract in economic activity sphere of public procurement

Creator:

Kocowski, Tadeusz (1951- )

ORCID:

0000-0002-4086-8803

Subject and Keywords:

decision   contract   validity of a legal action  
decyzja uprawniająca   umowa   ważność czynności prawnej

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

In the case of public procurement, the non-possession of the required decision by the contractor by the law and the terms of the proceedings results in the exclusion of the contractor from the award procedure and rejection of its off er. In this case, the public contract is not concluded. Public procurement are contracts concluded in conditions where it is difficult to talk about the implementation of the principle of freedom of contract. It remains to be determined what effect would be caused by the lack, on the part of the contractor, of the empowerment decisions required by law, if the contract were concluded under conditions of freedom of contract.  

W wypadku zamówień publicznych nieposiadanie przez wykonawcę wymaganej prawem i warunkami postępowania decyzji uprawniającej powoduje wykluczenie go z postępowania o udzielenie zamówienia oraz skutkuje odrzuceniem jego oferty. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy o zamówienie publiczne.Zamówienia publiczne to umowy zawierane w warunkach, w których trudno mówić o realizacji zasady swobody umów. Pozostaje do ustalenia, jaki skutek wywołałby brak po stronie wykonawcy wymaganych prawem decyzji uprawniających, gdyby kontrakt był zawierany w warunkach swobody umów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109170   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.34

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 533-546

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

37

Number of object content views in PDF format

41

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118788

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information