Object

Title: Functions of the insurance contract ; Funkcїї dogovoru strahuvannâ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Functions of the insurance contract  
Funkcїї dogovoru strahuvannâ

Alternative title:

Funkcje umowy ubezpieczenia

Creator:

Bek, Ûlìan

ORCID:

0000-0002-8042-5492

Subject and Keywords:

functions of the contract   functions of the insurance contract   functions of the insurance   the insurance contract  
funkcje umowy   funkcje umowy ubezpieczenia   funkcje ubezpieczeniowe   rodzaje umów ubezpieczeniowych

Description:

Tekst ukr., streszcz. ang., pol.

Abstract:

The article researches the functions of the insurance contract and their significance for understanding the legal nature of a contract as a regulator of relations in the field of insurance. The functions of the insurance contract are subdivided into general, special and specific additional. General functions are defined as typical for any civil contract. They fall into regulatory, guarantee and security functions. These functions reveal the importance of insurance contract in the regulation of insurance relations. Special functions are limited to the insurance contracts only. They are stipulated by economic nature of insurance. Specific functions are characteristic for certain types of insurance contracts, in particular personal insurance, property insurance, liability insurance and insurance of risks contracts. Among other special functions it is also possible to single out a protective function of an insurance contract. It consists in diminishing the amount of negative civil consequences in case of attachment of insured accidents provided in the contracts of personal insurance, property insurance, liability insurance and insurance of risks. Contracts of personal and property insurance also perform a specific compensatory function. According to the conditions provided by these contracts, an insurer is indemnified for damage in case of attachment of insured accident. Besides, contracts of personal insurance include life insurance and voluntary pension insurance contracts with their accumulative function according to which an insurer receives the insurance settlement after s/he reaches a certain age. The amount of the insurance settlement depends on the insurance payment. Contracts of liability insurance and insurance of risks are characterized with the securing function. So such contracts may be considered as innominate types of insurer’s fulfillment of civil-insurance obligation. The aforementioned functions of the insurance contract show its significance as a regulator of civil relations in the field of insurance and define specificity of insurance legal relations.  

Artykuł poświęcony jest objaśnieniu funkcji umowy ubezpieczenia oraz wskazaniu ich znaczenia dla realizacji umowy jako głównej instytucji z zakresu ubezpieczeń. Funkcje umowy ubezpieczenia rozpatrywane będą na podstawie ich podziału na ogólne, specjalne i specyficzne. Ogólne funkcje umowy ubezpieczenia są wspólne z funkcjami innych umów cywilnoprawnych, specjalne to są te, które należą wyłącznie do umowy ubezpieczenia, a specyficzne funkcje ujawniają istotę odrębnych rodzajów umów ubezpieczenia, zwłaszcza ubezpieczeń osobistych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i umowy ubezpieczenia ryzyka. Ogólne funkcje umowy ubezpieczenia obejmują następujące funkcje: regulacyjną, gwarancyjną i ochronną, które to funkcje właśnie ujawniają podstawowe znaczenie umowy ubezpieczenia w regulacji stosunków ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę funkcje ubezpieczeniowe, można wyróżnić specjalną funkcję umowy ubezpieczenia, ujawniającą rolę umowy ubezpieczenia w regulacji stosunków ubezpieczeniowych. Specjalną funkcją umowy ubezpieczenia jest zwłaszcza funkcja zabezpieczenia. Funkcja zabezpieczenia polega na tym, że zapobiega wystąpieniu lub zmniejszaniu ilości negatywnych konsekwencji cywilnoprawnych, w razie wystąpienia przypadków ubezpieczenia przewidzianych w umowach ubezpieczenia osobistego, ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ryzyka.Umowy ubezpieczenia osobistego i majątkowego pełnią specjalną funkcję ubezpieczenia — funkcję kompensacyjną. Zgodnie z tymi umowami ubezpieczonemu beneficjentowi należy wypłata odszkodowania w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku.Konieczne jest również wyróżnienie takich rodzajów ubezpieczeń, jak ubezpieczenie na życie oraz dobrowolne umowy ubezpieczenia emerytalnego, które pełnią funkcję akumulacyjną. Zgodnie z warunkami tych umów płatność następuje w przypadku osiągnięcia osobą określonego wieku. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ryzyka pełnią funkcję zapewniającą, ponieważ umowy te można uznać za nienazwane rodzaje zabezpieczenia wykonania prawa cywilnego przez ubezpieczającego. Wymienione funkcje umowy ubezpieczenia ujawniają jej znaczenie jako regulatora stosunków cywilnych w sferze ubezpieczeń i określają specyfikę stosunków ubezpieczeniowych, które powstają między ich uczestnikami.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Burdìn, Volodimir. Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121573   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2019, 10, s. 131-140

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2023

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content hits:

32

Number of object content views in PDF format

34

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132220

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Funkcїї dogovoru strahuvannâ Jul 13, 2023

This page uses 'cookies'. More information