Object

Title: Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi — pomiędzy umową cywilnoprawną a publicznoprawną

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi — pomiędzy umową cywilnoprawną a publicznoprawną

Alternative title:

Works or Services Concession : Between a Civil Law Contract and a Public Law Contract

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Horubski, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-3062-6015

Subject and Keywords:

contract   contract under public law   concession for works or services   contract in public administration  
umowa   umowa publicznoprawna   umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi   umowa w administracji publicznej

Abstract:

The article discusses the legal nature of concession contracts for works or services. It draws attention to the fact that such contracts can be simultaneously described as both civil law and public law contracts, assuming that appropriate provisions are applied and the right basis is determined — a normative one or that of the science of administrative law and public economic law. These conclusions are justified by the fact of the interpenetration and mutual interaction, in the legal regulation of concession contracts, of the dominant principles of public law (equal treatment, order to protect competition) and the principles of private law (limited, but not excluded freedom of contract).  

W artykule poruszono kwestię charakteru prawnego umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zwrócono uwagę na możliwości jej jednoczesnego określania mianem cywilnoprawnej oraz publicznoprawnej przy przyjęciu stosownych zastrzeżeń i wskazaniu na odpowiednią płaszczyznę — normatywną lub nauki prawa administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Wnioski te znajdują uzasadnienie w fakcie przenikania się oraz wzajemnego oddziaływania dominujących zasad prawa publicznego (równe traktowanie, nakaz ochrony konkurencji) oraz zasad prawa prywatnego (ograniczona, ale nie wyłączona swoboda umów) w regulacji prawnej tytułowych umów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136830   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.76

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

43

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146370

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information