Object's details: Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi — pomiędzy umową cywilnoprawną a publicznoprawną

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy