Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny

Creator:

Pyter, Magdalena

Subject and Keywords:

prawo oświatowe   obowiązek szkolny   obowiązek nauki   skreślenie ucznia   przeniesienie ucznia   postępowanie i decyzja administracyjna

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Artykuł przedstawia zagadnienie przeniesienia lub relegacji ucznia. Jest to problem złożony. Końcowe rozstrzygnięcie zależy bowiem od wielu czynników. Podstawowymi są: typ szkoły i jej rodzaj, a także wiek ucznia, co z kolei wiąże się z pojęciem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Mając na względzie, że przeniesienie, a tym bardziej usunięcie ucznia ze szkoły powoduje określone decyzje prawne, warto zapoznawać społeczność szkolną z przesłankami i konsekwencjami tych działań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 207-217

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm