Object

Title: Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego

Alternative title:

Problem of independence of the administrative organ in the light of the idea of a state of law

Creator:

Błaś, Adam

ORCID:

0000-0002-0678-1253

Subject and Keywords:

administrative organ   independence   administrative discretion   state of law  
organ administracji   samodzielność   uznanie administracyjne   państwo prawne

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

In the science of administrative law and the science of administration, the problem of independence of administration was examined against the background of the idea of a state of law. In the classical science of administrative law, the view was taken that the main form of independence of the administrative organ is the so-called sphere of administrative discretion. However, it is not the only form of independence of the administration, because the norms of administrative substantive law, systemic law and procedural law allow for various administrative powers to act independently.  

W doktrynie prawa administracyjnego i w nauce administracji problem samodzielności działania administracji badano na tle idei państwa prawnego. W klasycznej nauce prawa administracyjnego przyjęto pogląd, iż zasadniczą postacią samodzielności organu administracyjnego jest tak zwana sfera uznania administracyjnego. Nie jest ono jednak jedyną postacią samodzielności działania administracji, gdyż normy administracyjnego prawa materialnego, ustrojowego i procesowego dopuszczają zróżnicowane uprawnienia administracji do samodzielnego działania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109139   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.3

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 71-75

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

80

Number of object content views in PDF format

84

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118757

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information