Object

Title: Independence of public administration authoritiesin the example of evolution of the legal statusof President of the Office for Competitionand Consumer Protection ; Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Independence of public administration authoritiesin the example of evolution of the legal statusof President of the Office for Competitionand Consumer Protection  
Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK

Creator:

Błachucki, Mateusz

ORCID:

0000-0001-5805-048X

Subject and Keywords:

independent public authorities   antimonopoly authority   accountability  
niezależny organ administracji   organ antymonopolowy   rozliczalność

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The article analyzes the issue of independence of public administration authorities. This analysis is based on the example of the Polish antimonopoly authority. It includes presenting the evolution of the legal status of an antimonopoly authority and discussing its current legal regime. The presented research also covered the ECN+ Directive and the obligations it imposes on national governments in relation to the independence of national antitrust authorities. The article also addresses the problem of the actual independence of the antimonopoly authority and the insufficient guarantees of its accountability. The conclusions show that the formal independence of the antimonopoly authority may in Polish conditions lead to effects contrary to the assumptions of the ECN+ Directive.  
Artykuł analizuje zagadnienie niezależności organów administracji publicznej na przykładzie statusu polskiego organu antymonopolowego. Obejmuje ukazanie ewolucji statusu prawnego organu antymonopolowego i omówienie jego aktualnej pozycji prawnej. Badaniom poddano również dyrektywę ECN+ i obowiązki, jakie nakłada na władze krajowe w zakresie niezależności krajowych organów antymonopolowych. Opracowanie podejmuje także problem faktycznej niezależności organu antymonopolowego oraz niedostatecznych gwarancji rozliczalności tego organu. W konkluzjach wykazano, że formalna niezależność organu antymonopolowego może w polskich warunkach prowadzić do skutków sprzecznych z założeniami dyrektywy ECN+.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119207

DOI:

10.19195/0524-4544.329.21

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 263-275Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 263-275

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

32

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129723

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information