Object

Title: Granice umocowania prokurenta samoistnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Granice umocowania prokurenta samoistnego

Alternative title:

Delimitation of actions undertaken by an independent proxy

Creator:

Susło, Joanna

ORCID:

0000-0003-0945-9291

Subject and Keywords:

proxy   scope of authorization   non-judicial acts   running an undertaking   special power of attorney   restrictions of an independent proxy  
prokura   granice umocowania   czynności (poza)sądowe   prowadzenie przedsiębiorstwa   pełnomocnictwo szczególne   ograniczenia prokury

Abstract:

The article presents the scope of an independent proxy authorization and reviews the provisions where a controversy arises in academic interpretation. The paper primarily focuses on the exemplification of the acts performed by the proxy by regrouping those acts into judicial, non-judicial and commercial ones. Finally, the author draws attention to a catalogue of the activities that can be undertaken by an independent proxy provided that he receives the special power of attorney. The catalogue placed in the Civil Code is not clear for both: the judiciary and the doctrine, thus it should be changed by the legislator. This study provides the readers with de lege ferenda solutions on the legislative vacuum of the independent proxy regulation.  

Artykuł traktuje o zakresie umocowania prokurenta samoistnego, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości interpretacyjnych na tle obowiązujących przepisów. W pierwszej części opracowania dokonano egzemplifikacji czynności (poza)sądowych i innych, mieszczących się w granicach umocowania prokurenta, a następnie wyszczególniono katalog czynności, których dokonanie przez prokurenta wymaga udzielenia mu dodatkowego pełnomocnictwa. Poruszone zagadnienia prowadzą do rozważenia, czy prawodawca dostatecznie sformułował zakres umocowania prokurenta, a także czy zasadnie go ograniczył. W artykule formułowane są również postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109029   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.115.4

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 57-67

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

1 058

Number of object content views in PDF format

1063

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118695

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Granice umocowania prokurenta samoistnego Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information