Object

Title: Składanie i przyjmowanie oświadczeń materialnoprawnych przez pełnomocnika procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrącenia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Składanie i przyjmowanie oświadczeń materialnoprawnych przez pełnomocnika procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrącenia

Alternative title:

Sumbitting and receiving substantive statements by a legal representative with particular consideration of deduction

Creator:

Rozum, Kewin

ORCID:

0000-0003-4386-8590

Subject and Keywords:

deduction   proxy   civil proceedings   substantive law  
potrącenie   pełnomocnik   proces cywilny   materialnoprawny   pełnomocnictwo

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The Code of Civil Procedure regulates separate kind of power of attorney – i.e. procedural power. The range of this kind of power of attorney was specified in the article 91 of the Code of Civil Procedure. Point 4 of this article gives proxies the entitlement to make substantive legal statements. According to literal meaning of this article, this entitlement does not include making and accepting deduction statements. Therefore, the doctrine and judicatory developed certain assumptions which allow to make and accept deduction statements. However, due to the different approaches on this matter, three lines of jurisprudence views were formed. Those views involve practice not only in common courts but also in the Supreme Court. For this reason, the development of legal science requires some solutions such as de lege ferenda postulates or creation of legal principle covering this issue.  

Kodeks postępowania cywilnego reguluje odrębną kategorię pełnomocnictwa – pełnomocnictwo procesowe. Zakres tego pełnomocnictwa został zawarty w art. 91 k.p.c., w którym to punkcie 4) zawarto uprawnienia do składania oświadczeń materialnoprawnych przez pełnomocników procesowych. W literalnym brzmieniu tego przepisu nie ma regulacji dotyczącej składania i przyjmowania oświadczenia o potrąceniu. W związku z tym doktryna i judykatura wypracowały pewne założenia, co do możliwości składania takich oświadczeń. Jednakże ze względu na odmienne podejścia co do wykładni tego przepisu utworzyły się niejako trzy linie orzecznicze, stosujące w swojej praktyce odmienne stanowisko, a obejmujące nie tylko orzecznictwo sądów powszechnych, ale i Sądu Najwyższego. Z tego też względu rozwój nauki prawa wymaga wskazania rozwiązania, bądź to w formie postulatów de lege ferenda odnoszących się do zmian ustawowych, bądź odwołujących się do możliwości utworzenia zasady prawnej obejmującej to zagadnienie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118583   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.193.206

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

8 181

Number of object content views in PDF format

8188

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127542

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information