Object

Title: Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania

Alternative title:

The nullity of the proceeding in case of representative improperly empowered

Creator:

Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

proxy   nullity of the proceeding   art. 379 of the Polish Code of Civil Procedure   improper empower  
pełnomocnik   nieważność postępowania   art. 379 k.p.c.   nieprawidłowe umocowanie

Abstract:

The paper covers a nullity of the proceedings arising out of case where the representative of a party was not duly empowered within the meaning of the article 379 point 2. and the article 401 point 2. of the Polish Code of Civil Procedure. In practice this premise causes a lot of difficulties due to missing law permitting straight approval of procedural actions performed by a representative improperly empowered — having considered that categorical rejection of such an opportunity not always seems to be the right and justified decision. In the contents of the paper attention is paid to the fact that it is incorrect to equate the case in which a person was not able to perform as a proxy with the situation where the representative was improperly empowered. The first case entails the invalidity of the proceedings, while the latter may be subject to legitimization, as a result of a subsequent confirmation of the procedural actions taken by an empowered person. Finally, the issue of the admissibility of reporting such a violation by a party to the proceedings as well as their legal interest in such an action is raised. Such an analysis will permit to indicate the differences between cases along with an attempt to indicate a possible procedure when it occurs.  

Artykuł traktuje o nieważności postępowania ze względu na występowanie w sprawie nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika w rozumieniu art. 379 pkt 2 k.p.c. oraz art. 401 pkt 2 k.p.c. Przesłanka ta w praktyce sprawia wiele trudności, albowiem nie ma przepisu, który zezwalałby wprost na zatwierdzenie przez stronę czynności procesowych podjętych przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika. Nie zawsze jednak kategoryczne odrzucenie takiej możliwości wydaje się słuszne i uzasadnione. W opracowaniu zwrócono uwagę, że nie można utożsamiać przypadku, w którym jako pełnomocnik staje osoba w ogóle niemogąca pełnić takiej funkcji, z sytuacją, w której pełnomocnik jest wyłącznie nieprawidłowo umocowany. Pierwsza z opisanych sytuacji bowiem zawsze skutkuje nieważnością postępowania, druga zaś może podlegać sankcji na skutek następczego zatwierdzenia dokonanych czynności procesowych przez osobę do tego uprawnioną. Na zakończenie poruszono kwestię dopuszczalności zgłaszania takowego naruszenia przez każdą ze stron postępowania oraz ich interesu prawnego w takim działaniu. Omówienie ma na celu wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi przypadkami oraz podjęcie próby określenia możliwych sposobów postępowania w razie ich zaistnienia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108587   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 93-108

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

45

Number of object content views in PDF format

49

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118175

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information