Object

Title: Instytucja prokury w Królestwie Polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja prokury w Królestwie Polskim

Alternative title:

Commercial power of attorney (procuration) in the Kingdom of Poland

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

procuration   commercial law in the Kingdom of Poland   Cholewicki, Jan   the Committee of the business name   decree on the commercial register  
prokura   prawo handlowe   II Rzeczypospolita   Cholewicki, Jan   komitet firmowy   dekret o rejestrze handlowym

Abstract:

The article presents legal regulations regarding the procuration in the Kingdom of Poland. The institution of the widest commercial power of attorney (procuration) did not have its statutory regulation in the French Commercial Code of 1807 – in force in the Kingdom of Poland. This caused that this issue was regulated by general civil law provisions on power of attorney supported by commercial custom functioning in trade relations. Working on the modern regulation of commercial register issues (commercial disclosure books), so-called Committee of the business name was created, in which Polish lawyers with representatives of Polish economic spheres made an attempt to regulate procuration by statute. One of this Committee members – the author of the provisions on procuration – Polish lawyer Jan Cholewicki, used for this purpose the solutions contained in the All-German Commercial Code of 1861 (ADHGB) introducing only slight modifications compared to German regulations. Despite the activities of the Committee members, the draft „Act on commercial disclosure books” (including business name regulations, procuration and trade books) did not enter into force, but it was a model for the standards contained in the later Decree on the Commercial Register of February 7, 1919. In the scope of procuration, this decree was clearly inspired by the regulations contained in the project of Jan Cholewicki.  
Artykuł przedstawia regulacje prawne w zakresie prokury w Królestwie Polskim. Instytucja najszerszego pełnomocnictwa handlowego (prokury) nie miała swojego ustawowego uregulowania w obowiązującym w Królestwie Polskim francuskim kodeksie handlowym z 1807 r. Powodowało to, że problematyka ta normowana była przez ogólne, cywilistyczne przepisy o pełnomocnictwie wspierane przez funkcjonujący w stosunkach gospodarczych (kupieckich) zwyczaj handlowy. Przy okazji prac nad nowoczesnym uregulowaniem zagadnień rejestru handlowego (ksiąg jawności handlowej) powołano tzw. Komitet firmowy, w którym prawnicy polscy łącznie z przedstawicielami polskich sfer gospodarczych podjęli próbę ustawowego unormowania m.in. prokury. Jeden z członków Komitetu firmowego – autor przepisów dotyczących prokury – prawnik polski Jan Cholewicki posłużył się w tym celu rozwiązaniami zawartymi w ogólnoniemieckim kodeksie handlowym z 1861 r. (ADHGB), wprowadzając nieznaczne tylko w porównaniu do regulacji niemieckich modyfikacje. Pomimo działań członków Komitetu projekt „ustawy ksiąg jawności handlowej” (zawierającej regulacje firmy, prokury i ksiąg handlowych) nie wszedł w życie, stanowił jednak wzór dla norm zawartych w późniejszym dekrecie o rejestrze handlowym z dnia 7 lutego 1919 r. W zakresie prokury dekret ten bowiem wyraźnie inspirował się unormowaniami zawartymi w projekcie Jana Cholewickiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116158

DOI:

10.34616/23.20.031

Language:

eng   pol

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

47

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120175

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Instytucja prokury w Królestwie Polskim Jun 15, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information