Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sędziowska oraz Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii

Creator:

Urbaniak, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-0735-8924

Subject and Keywords:

Rada Sędziowska dla Anglii i Walii   Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii   władza sądownicza   niezależność sądów

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Władza sądownicza Zjednoczonego Królestwa jest fenomenem w skali europejskiej. Mimo że rola sędziów w systemie common law była znacznie większa niż w systemach prawa kontynentalnego, to brakowało w ustroju brytyjskim formalnych, instytucjonalnych zabezpieczeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zasadę tę postrzegano jako konwenans konstytucyjny. Rada Sędziowska, będąca reprezentacją środowiska sędziowskiego, miała jedynie status organu wewnętrznego sądownictwa i pełniła funkcję doradczą wobec Lorda Naczelnego Sędziego. Wprowadzone na początku XX wieku reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym ustanowienie Komisji Nominacyjnej, niewątpliwie wpłynęły na umocnienie niezależności sądów wobec egzekutywy i zwiększyły wpływ środowiska sędziowskiego na obsadzanie urzędów sędziowskich w Anglii i Walii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.18

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 181-194

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm