Object

Title: Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce

Alternative title:

The National Council of the Judiciary in Poland

Creator:

Patyra, Sławomir

ORCID:

0000-0002-6331-9006

Subject and Keywords:

Poland   National Council of the Judiciary   independence of judges   infringement of the Constitution  
Krajowa Rada Sądownictwa   niezawisłość sędziowska   naruszenie Konstytucji

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The article concerns the position of the National Council of the Judiciary in light of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. The author analyses the constitutional basis for the functioning of this body and its tasks in safeguarding the independence of the courts and judges. The author draws attention to the changes that were introduced in the previous term of office of the Sejm with regard to the functioning of the National Council of the Judiciary. He criticises in particular the procedure for the election of judges to the National Council of the Judiciary by the Sejm, indicating that adopted regulations concerning this matter are inconsistent with the Constitution.  

Artykuł dotyczy pozycji ustrojowej Krajowej Rady Sądownictwa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Autor analizuje konstytucyjne podstawy funkcjonowania tego organu oraz jego zadania w zakresie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wskazuje na zmiany, jakie w odniesieniu do procedury funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa zostały wprowadzone w poprzedniej kadencji Sejmu. Krytycznie odnosi się w szczególności do procedury wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, wskazując na niezgodność z Konstytucją przyjętych w tym zakresie przepisów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108944   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.12

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 123-134

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

243

Number of object content views in PDF format

246

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information