Object

Title: Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii

Alternative title:

The Superior Council of Magistracy in Romania

Creator:

Ławniczak, Artur (1960- )

ORCID:

0000-0002-0611-7176

Subject and Keywords:

Superior Council of Magistracy   Romania   judiciary   constitution  
Najwyższa Rada Sądownictwa   Rumunia

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

In the constitutional scheme of state power in Romania we can find the Superior Council of Magistracy. This subject is absent in the classical version of the political system. The Council is situated between the highest state powers and the courts. Its personal composition is constituted by delegates of the judiciary and public prosecutor’s office, as well as persons elected by the Senat. The task of the Council is presentation of judicial and prosecutor’s candidatures for the Presidency.  

Podobnie jak w wielu innych państwach, również w Rumunii umieszczono w prawnopolitycznym krajobrazie Krajową Radę Sądownictwa. Jest to podmiot niewystępujący w klasycznym konstytucyjnym schemacie ustroju politycznego. Został on umieszczony w przestrzeni między najwyższymi władzami państwowymi a sądami. Jego skład personalny jest konstytuowany przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego i prokuratury oraz członków wybranych przez Senat. Racją bytu Rady jest przedstawianie prezydentowi kandydatów na stanowiska w sędziowsko--prokurakotorskim segmencie władzy państwowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108946   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 143-150

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118626

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii Jan 12, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information