Object

Title: Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości Królestwa Belgii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości Królestwa Belgii

Alternative title:

The High Council of Justice in the Kingdom of Belgium

Creator:

Juchniewicz, Joanna

ORCID:

0000-0002-7837-0963

Subject and Keywords:

Belgium   Council of Justice   judiciary   autonomy   constitutional body  
Belgia   rada sądownictwa   władza sądownicza   niezależność   konstytucyjny organ

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The High Council of Justice of the Kingdom of Belgium is a constitutional body, autonomous from the legislative, the executive, and the judiciary. The Council commenced its activities in 2000 and its tasks include setting the requirements for the training of judges and prosecutors, submitting motions for the appointment of judges, issuing opinions on draft acts, performing audits in the judiciary and processing individual complaints against the activities of judicial authorities. The composition of the High Council of Justice refl ects the multinational structure of the state, each of the communities has equal representation in the Council. The members of the Council are selected from among judges, prosecutors and representatives of Belgian society.  

Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości Królestwa Belgii jest konstytucyjnym organem, niezależnym od władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Działalność rozpoczęła w 2000 roku, a do jej zadań należy między innymi określanie warunków kształcenia sędziów i prokuratorów, występowanie z wnioskami o powołanie sędziów, opiniowanie projektów ustawodawczych, przeprowadzanie kontroli w obszarze sądownictwa, rozpatrywanie skarg indywidualnych na działalność organów sądowych. Skład Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości odzwierciedla wielonarodową strukturę państwa, każda wspólnota ma w niej równą reprezentację. Członkami Rady są sędziowie, prokuratorzy oraz osoby reprezentujące belgijskie społeczeństwo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108933   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa I Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 9-16

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118613

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information