Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada sądownictwa w Holandii

Alternative title:

The Council for the Judiciary in the Netherlands

Creator:

Bień-Kacała, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-9559-3130

Subject and Keywords:

Holandia ; sądownictwo ; rada sądownictwa ; niezawisłość sędziów ; niezależność sądów

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Artykuł jest omówieniem Holenderskiej Rady Sądownictwa — organu o stosunkowo niedługiej tradycji. Rozpoczęła ona swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2002 roku. Rada Sądownictwa jest postrzegana jako łącznik między Ministrem Sprawiedliwości a sądami. Została utworzona, aby zapewnić rozdział w relacjach między tymi organami. Sprawami administracji sądowej powinno zajmować się samo sądownictwo. Autorka opisuje ustrój i kompetencje Rady.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Grabowska, Sabina. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 71-82

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm