Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

Creator:

Hyżorek, Aleksander

ORCID:

0000-0003-0433-1643

Subject and Keywords:

kary pieniężne w energetyce   odwołanie od decyzji Prezesa URE   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki   prawo administracyjne   aspekty procesowe

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

W artykule dokonano analizy aspektów procesowych nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kar pieniężnych, z uwzględnieniem postępowania odwoławczego od wydanych przez niego decyzji oraz postanowień. Wskazano na aktualne regulacje dotyczące przedstawionej materii oraz zaproponowano zmiany legislacyjne, które ograniczałyby liczbę aktów normatywnych mających zastosowanie do prowadzonych przez Prezesa URE postępowań, korzystając z wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego administracyjnych kar pieniężnych.Wskazano także na przykłady nałożenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej oraz nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających z koncesji. Przedstawiono również procedurę odwoławczą oraz wyjaśniono pojęcie postępowania hybrydowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.19

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 259-274

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg