Object

Title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce — zarys aktualnej problematyki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce — zarys aktualnej problematyki

Alternative title:

Securing claims pursued before a court of conciliation in Poland — current issues

Creator:

Pachla, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-2513-3227

Subject and Keywords:

securing claims   arbitrtion court   state court  
zabezpieczenie roszczeń   sąd arbitrażowy   sąd państwowy

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

The article discusses the current issue of securing claims asserted before an arbitration court in Poland. The author points to two possible methods for securing claims: before an arbitration court and a state court, discussing at the same time the requirements of the Civil Procedure Code or selected arbitration court regulations. Potential problems of securing claims before an arbitration court and a summary of the procedure for securing claims in the discussed modes have also been raised. In addition, the nature of liability for damages caused by the execution of security has been mentioned. The author has also indicated which of the methods of obtaining claim security in the current legal status is the most advantageous to a person seeking injunction.  

Artykuł jest omówieniem aktualnej problematyki zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce. Autorka wskazuje dwa możliwe sposoby uzyskania zabezpieczenia — przed sądem polubownym i przed sądem państwowym, omawiając przy tym wymagania stawiane przez kodeks postępowania cywilnego lub wybrane regulaminy sądów arbitrażowych. Przedstawione zostały także możliwe problemy, jakie implikuje uzyskanie zabezpieczenia roszczeń przed sądem polubownym oraz opis procedury uzyskania zabezpieczenia w omawianych trybach. Ponadto zasygnalizowano charakter odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wykonaniem zabezpieczenia. W podsumowaniu autorka wskazała, który z trybów uzyskania zabezpieczenia roszczeń w aktualnym stanie prawnym kształtuje się najbardziej korzystanie dla poszukującego tymczasowej ochrony prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108540   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 139-158

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Nov 9, 2022

In our library since:

May 16, 2020

Number of object content hits:

93

Number of object content views in PDF format

97

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118085

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information