PLMET:

click here to follow the link

Title:

Young Precarious Workers in Poland and Germany. Insights into life strategies, political consciousness and activism

Creator:

Gardawski, Juliusz ; Mrozowicki, Adam ; Trappmann, Vera ; Andrejczuk, Magdalena ; Burski, Jacek ; Czarzasty, Jan ; Drabina--Różewicz, Aleksandra ; Lorenzen, Jule-Marie ; Karolak, Mateusz ; Krasowska, Agata ; Neumann, Denis ; Seehaus, Alexandra

Subject and Keywords:

rynek pracy ; prekariat ; badania biograficzne ; gospodarka dobrze urządzona

Abstract:

Publikacja stanowi podsumowanie kluczowych wyników projektu naukowego PREWORK – "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" prowadzonego w latach 2016-2020. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. definicji prekaryjnego zatrudnienia, sytuacji młodych Polaków i Niemców na rynku pracy, wizji gospodarki dobrze urządzonej, strategii radzenia sobie z prekaryjnością oraz świadomości politycznej ludzi młodych.

Place of publishing:

Warszawa, Wrocław, Berlin, Leeds

Publisher:

Warsaw Schoolof Economics and the Instituteof Sociology, Faculty of SocialSciences, University of Wrocław, Leeds University Business School and Free University Berlin.

Date created:

2020

Resource Type:

project

DOI:

10.34616/26.20.002

Language:

ang

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.