Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niewidzialne matki – adaptacyjne strategie zabezpieczania przed stygmatyzacją członków rodzin tworzonych przez lesbijki

Creator:

Ukleja, Miłosz

ORCID:

0000-0002-0813-3049

Subject and Keywords:

rodzina jednopłciowa ; rodzina lesbijska ; piętno ; stygmatyzacja ; strategie adaptacyjne ; codzienność

Abstract:

Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikom części prowadzonych przeze mnie badań nad codziennością rodzin jednopłciowych, dotyczących wykorzystywania strategii zabezpieczania rodziny przed zjawiskiem stygmatyzacji. W artykule omawiam podstawowe przemiany związane z pojawieniem się zjawiska jednopłciowego rodzicielstwa, odwołując się do badań zachodnich i polskich. Skupiam się na zjawisku tworzenia przez tego typu rodziny codziennych strategii zabezpieczających przed konsekwencjami dominujących norm społecznych, które wykluczają zjawisko jednopłciowego rodzicielstwa. Pojęciami, które mają szczególne znaczenie w prezentowanym materiale, są stygmatyzacja oraz piętno. Piętno, na jakie narażeni są jednopłciowi rodzice, wpływa na wykorzystywanie przez nich metod pomagających radzić sobie w codziennym życiu. Prezentowane poniżej badania zostały przeze mnie przeprowadzone z czterema rodzinami lesbijek w latach 2017–2018 i stanowiły element badania pilotażowego do przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

tekst

Identifier:

ISSN 2657-3679

DOI:

doi:10.34616/fs.19.2.45.63

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Miłosz Ukleja