Object

Title: Stany Zjednoczone i Unia Europejska w polityce zagranicznej Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w XXI wieku - zarys problematyki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stany Zjednoczone i Unia Europejska w polityce zagranicznej Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w XXI wieku - zarys problematyki

Alternative title:

The United States and the European Union in the foreign policy of the Hashemite Kingdom of Jordan in the 21st century - outline of the problem

Creator:

Mruk, Marzena

Subject and Keywords:

foreign policy   security   Jordan   United States   European Union  
polityka zagraniczna   bezpieczeństwo   Jordania   Stany Zjednoczone   Unia Europejska

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Jordan with each year strengthens its position in the international arena and is a country that finds itself in regional and global realities. The increase in the importance of Jordan in the modern world is not only the relationship with the US, but above all the European Union as a whole, and individual countries – France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland – relations with Poland are characterized by high irregularity, but when it comes to The close-ups of Warsaw and Amman are very intense. In the Middle East, the position of Jordan is growing, mainly due to the role of the catalyst of Israel’s relationship with the Arab world, involvement in the war on terrorism and the interest of Saudi Arabia to include Hashems in the GCC. Jordan is also a state that perfectly combines Islamic tradition with Western modernity. All these elements constitute the asset of Jordan as a responsible player in the contemporary arena of international relations  

Jordania z każdym rokiem wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej i jest krajem, który odnajduje się w realiach regionalnych i globalnych. Wzrost znaczenia Jordanii we współczesnym świecie wynika nie tylko z relacji z USA, ale przede wszystkim z Unią Europejską jako całością, a także poszczególnymi krajami – Francją, Niemcami, Włochami, Holandią, Polską – relacje z Polską charakteryzują się dużą nierównością, ale jeśli dochodzi do zbliżenia Warszawy i Ammanu to relacje między państwami są bardzo intensywne. Na Bliskim Wschodzie rośnie pozycja Jordanii, głównie ze względu na rolę katalizatora stosunków Izraela ze światem arabskim, zaangażowanie w wojnę z terroryzmem i zainteresowanie Arabii Saudyjskiej włączeniem Haszymidów do Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Jordania to także państwo, które doskonale łączy islamską tradycję z zachodnią nowoczesnością. Wszystkie te elementy stanowią atut Jordanii jako odpowiedzialnego gracza na współczesnej arenie stosunków międzynarodowych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108823   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.363.376

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 363-376

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

218

Number of object content views in PDF format

229

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information