Object

Title: Remarks on selected aspects of Polish foreign policy under the government of a right-wing coalition after the 2015 election ; Uwagi i refleksje nad wybranymi aspektami polityki zagranicznej Polski pod rządami koalicji partii prawicowych po wyborach 2015 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Remarks on selected aspects of Polish foreign policy under the government of a right-wing coalition after the 2015 election  
Uwagi i refleksje nad wybranymi aspektami polityki zagranicznej Polski pod rządami koalicji partii prawicowych po wyborach 2015 roku

Creator:

Mróz, Maciej

Subject and Keywords:

Poland’s foreign policy   the European Union   NATO   security   Intermarium   eastern policy  
polityka zagraniczna Polski   Unia Europejska   NATO   bezpieczeństwo   Międzymorze   polityka wschodnia

Abstract:

The coalition formed around the Law and Justice party emphasizes the area of home affairs and thus foreign policy is becoming one of the elements of this area. It happens through, for example, coming into conflict with the European Commission, leading countries of the EU and international institutions over the state of democracy in Poland. In this way Warsaw, which is going to lose Britain as its strategic partner due to Brexit, positions itself outside the international mainstream and joins weaker countries trying to compensate it with the concept of Intermarium. The challenges facing Poland both in the EU and in relations with difficult partners like Russia, paired with the new sovereignty paradigm in the foreign policy will cause Poland’s position in Europe to weaken. The return to the “glorious” days during the crisis, which elevated our country above its actual potential and abilities, will not be possible anymore.  

Polska pod rządami prawicowej koalicji skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości kładzie największy nacisk na problematykę wewnętrzną, a polityka zagraniczna staje się jej funkcją m.in. poprzez otwieranie na tle kondycji demokracji w Polsce, pola konfliktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami międzynarodowymi, a zwłaszcza wiodącymi krajami Unii Europejskiej. Realizowana w ten sposób linia Warszawy, po utracie w wyniku Brexitu, strategicznego sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii, pozycjonuje się poza głównym obszarem stosunków międzynarodowych i dołącza do grona słabszych, szukając rekompensaty w koncepcji Międzymorza. Wyzwania stojące przed polityką zagraniczną Polski, zarówno na płaszczyźnie unijnej, jak i w relacjach z trudnymi partnerami, w rodzaju Federacji Rosyjskiej, wraz z przyjęciem nowego suwerennego paradygmatu w polityce zagranicznej sprawiają, iż pozycja Polski w Europie będzie malała, a powrót do świetności z lat kryzysu, który wyniósł znaczenie naszego kraju ponad jego rzeczywisty potencjał i możliwości, nie będzie już możliwy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79653   ISSN 2300-4282

DOI:

10.23734/26.17.038

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego   Copyright by Maciej Mróz

Autor opisu:

j.k.

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jul 19, 2017

Number of object content hits:

363

Number of object content views in PDF format

522

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information