Object

Title: Ogólne informacje i konsekwencje wprowadzenia Dyrektywy ATAD w polskiej regulacji prawnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ogólne informacje i konsekwencje wprowadzenia Dyrektywy ATAD w polskiej regulacji prawnej

Alternative title:

Overall information and consequences of implementing the ATAD Directive in the polish legal regulation

Creator:

Domagała, Sebastian

ORCID:

0000-0003-2149-753

Subject and Keywords:

The Anti-Tax Avoidance Directive   controlled foreign corporation   exit tax   tax on natural persons   tax on legal persons  
dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania   kontrolowanie spółek zagranicznych   podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych   podatek od osób fizycznych   podatek od osób prawnych

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The subject of the study is an analysis of provisions aimed at counteracting tax avoidance practices. The regulations have a direct impact on functioning of the internal market. The article defines the concept of the “consequences of implementing the ATAD Directive” based on the positions of tax authorities. The research also provides an introduction to German tax law of corporate taxation on foreign contracts  

Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów mających na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W artykule zdefiniowano pojęcie „konsekwencji wprowadzenia Dyrektywy ATAD” na podstawie stanowisk organów podatkowych. Analizie poddano również wprowadzenie do niemieckiego prawa podatkowego opodatkowania przedsiębiorstw przy kontraktach zagranicznych

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95990   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 100-112

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

380

Number of object content views in PDF format

391

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103358

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information