Object

Title: Criminal facts in the case ; Prawnokarne fakty doniosłe w sprawie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Criminal facts in the case  
Prawnokarne fakty doniosłe w sprawie

Creator:

Fila, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-8386-1775

Subject and Keywords:

facts   criminal circumstances   assessments   acts   systematic relative assessments  
fakty   oceny   oceny zrelatywizowane systemowo   czyn   znamiona przestępstwa

Abstract:

The article presents a distinction between facts and assessments on a criminal-law criminal case. At the same time, reference is also made to facts that are created by assessments, which seem to be characteristic of criminal matters, in the context of the normative definition of the criminal law basis of valuation. It is the normative convention of action that will determine the significance of the facts underlying the case.  

Artykuł prezentuje rozróżnienie faktów od ocen na grucie prawnokarnych spraw. Przy tym następuje też nawiązanie do faktów wyróżnionych oceniająco, które wydają się być charakterystyczne dla spraw karnych, w kontekście normatywnego określenia prawnokarnej podstawy wartościowania. To właśnie normatywna koncpecja czynu determinować będzie doniosłość faktów leżących u podłoża danej sprawy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96022   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.077

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Fila

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 28, 2019

Number of object content hits:

106

Number of object content views in PDF format

127

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103054

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Prawnokarne fakty doniosłe w sprawie Oct 20, 2022

This page uses 'cookies'. More information