Obiekt

Tytuł: Legal aspects of administrative enforcement proceeding in Polish territories - a historical outline ; Prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich – zarys historyczny

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Legal aspects of administrative enforcement proceeding in Polish territories - a historical outline  
Prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich – zarys historyczny

Autor:

Bigos, Joanna

ORCID:

0000-0001-8703-4446

Temat i słowa kluczowe:

enforcement proceedings in public administration   public authority  
postępowanie przymusowe   postępowanie egzekucyjne w administracji   władztwo administracyjne

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The subject of the article is the legal aspect of administrative enforcement in Polish territories in various historical periods. Administrative enforcement as the basic form of state coercion allows public administration authorities to achieve the obligation imposed on an individual derived from administrative law. The article shows this institution as a historical one, present in the practice of public administration at various stages of Polish statehood based on variable legal regulations. The aim of the following work is to show the evolution of administrative enforcement, to analyse changes taking place in the legal acts in various historical periods and to show some kind of consistency of Polish scientific thought related to this area. The theoretical considerations indicate the first forms of enforcement that are appropriate for pre-state era and reach up to modern procedures based on the current legal regulations. Considerations regarding the texts of legal acts have been supported by the doctrine acquis.  
Tematem opracowania są prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich w różnych okresach historycznych. Egzekucja administracyjna jako podstawowa forma przymusu państwowego umożliwia organom administracji publicznej doprowadzenie do wykonania ciążącego na jednostce obowiązku wywodzonego z przepisów prawa administracyjnego. W pracy instytucja ta ukazana została jako zjawisko historyczne, obecne w praktyce administracji państwowej (docelowo – publicznej) na różnych etapach polskiej państwowości w oparciu o zmienne regulacje prawne. Celem pracy jest ukazanie ewolucji egzekucji administracyjnej, analiza zmian zachodzących w przedmiotowych aktach prawnych w różnych okresach historycznych oraz ukazanie pewnego rodzaju ciągłości polskiej myśli naukowej w tym zakresie. Prowadzone w pracy rozważania wskazują pierwsze formy prowadzenia egzekucji i sięgają aż do współczesnych procedur prowadzonych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Rozważania dotyczące tekstów aktów prawnych zostały poparte dorobkiem doktryny. Dla osiągnięcia celów badawczych w pracy zastosowano metodę formalno-dogmatyczną oraz narzędzia właściwe dla logiki formalnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95731

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.25.38

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Joanna Bigos

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

7 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

752

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1125

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102888

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji