Object

Title: Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego

Alternative title:

Selected sources of administrative establishments’ law and the role of the establishment’s power in relation to the administrative establishment user

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

administrative establishment   sources of law   establishment’s power  
zakład administracyjny   źródła prawa   władztwo zakładowe

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article presents the evolution of the concept of the establishment’s power and sources of administrative establishmentsʼ law in the field of activity of the administrative establishment. The aim of the article is to explain what legal forms of public administration activity determine the legal situation of the administrative establishment user in the field of school activity. The subject matter of the article is divided into three parts: 1) reinterpretation of the concept of the stablishment’s power in the doctrine of administrative law and in the judiciary; 2) legal forms of public administration activity and the establishment’s power in the field of a school’s activity; 3) expiration of the right to use administrative the establishment’s benefits as a manifestation of the establishment’s power.  

W artykule przedstawiono ewolucję koncepcji władztwa zakładowego i prawa zakładowego w sferze działania zakładu administracyjnego. Celem analizy jest wskazanie, przy pomocy ja-kich prawnych form działania administracji publicznej kształtowany jest status prawny użytkownika zakładu w sferze działania szkoły. Problematyka podejmowana w opracowaniu podzielona jest na trzy części: 1) reinterpretacja władztwa zakładowego w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie sądowym, 2) prawne formy działania organów zakładu administracyjnego i władztwo zakładowe w sferze działania szkoły, 3) wygaśnięcie prawa do korzystania ze świadczeń zakładowych jako przejaw władztwa zakładowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110311   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.39

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 529-546

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

1 613

Number of object content views in PDF format

1620

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120230

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information