Object

Title: Court bailiff selected rights analysis and legal character under statute of court bailiff from 22 March 2018 ; Analiza wybranych uprawnień komornika sądowego oraz jego charakter prawny w świetle ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Court bailiff selected rights analysis and legal character under statute of court bailiff from 22 March 2018  
Analiza wybranych uprawnień komornika sądowego oraz jego charakter prawny w świetle ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

Creator:

Rudak, Patrycja

Subject and Keywords:

court bailiff   public officer   business subordination   employment relationship   right to rest   right to justified absence   court bailiff substitution   court bailiff service list   commission salary  
komornik sądowy   funkcjonariusz publiczny   podległość służbowa   stosunek pracy   uprawnienie do wypoczynku   uprawnienie do usprawiedliwionej nieobecności   zastępstwo komornika   wykaz służbowy komornika   wynagrodzenie prowizyjne

Abstract:

Presented article considers legal status of court bailiff from reform introduced in statute of court bailiff from 22 March 2018. Raised issues primarily relate to rights given to court bailiffs by this regulation, i.e. right to rest, right to justified absence. Considerations of presented article aim to present to the reader doubts and inaccuracy introduced to those terms by polish legislation.  

Przedstawiony artykuł dotyczy statusu prawnego komornika sądowego w oparciu o reformę wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Poruszane kwestie odnoszą się przede wszystkim do uprawnień, które komornicy sądowi zyskali dzięki ww. ustawie, tj. uprawnienia do wypoczynku, jak również do usprawiedliwionej nieobecności. Rozważania w niniejszym artykule mają na celu przedstawienie czytelnikowi, jakie wątpliwości i nieścisłości w tym zakresie wprowadza polski ustawodawca.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95713   ISBN 978-83-66066-64-9

DOI:

10.34616/23.19.025

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 142)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Patrycja Rudak

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jun 4, 2019

Number of object content hits:

391

Number of object content views in PDF format

448

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102863

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information