Object

Title: Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników

Alternative title:

The appropriate application of regulations of the criminal code of 1997 and the code of criminal proceedings of 1997 in disciplinary actions against court bailiffs in Poland

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Izydorczyk, Jacek

ORCID:

0000-0001-7275-8150

Subject and Keywords:

Polish law   so-called appropriate application of regulations   disciplinary action against court bailiffs   Criminal Code   code of criminal proceedings  
prawo polskie   odpowiednie stosowanie przepisów   postępowanie dyscyplinarne wobec komorników sądowych   kodeks karny   kodeks postępowania karnego

Abstract:

The aim of this paper is a problem of so-called appropriate application of regulations of the criminal code (1997) and the code of criminal proceedings (1997) in disciplinary actions against court bailiffs in Poland; and what exactly means in the Polish law: “appropriate application of a bill/act”.  

Artykuł dotyczy tak zwanego odpowiedniego stosowania przepisów ustaw karnych (kodeksu karnego z 1997 roku oraz kodeksu postępowania karnego z 1997 roku) w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników sądowych. Głównym zagadnieniem jest tutaj kwestia zakresu i sposobu stosowania określonych przepisów wspomnianych ustaw w takim postępowaniu dyscyplinarnym oraz wyjaśnienie, czym w ogóle jest tak zwane odpowiednie stosowanie przepisów w prawie polskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136250   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

11

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145962

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information