Object

Title: Split payment narzędziem wspierającym proces uszczelnianie systemu podatkowego – za i przeciw

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Split payment narzędziem wspierającym proces uszczelnianie systemu podatkowego – za i przeciw

Creator:

Piotrowska, Iwona   Ćwiąkała-Małys, Anna   Karpińska, Marzena

Subject and Keywords:

VAT tax   split payment mechanism   tax gap  
mechanizm podzielonej płatności   VAT   luka podatkowa

Abstract:

Split payment is another tool supporting effective limitation of irregularities in the tax system particularly in the fight against VAT tax frauds. Entrepreneurs may use, in case of any doubts according to reliability of trading partners (suppliers), a split payment mechanism of net payment and VAT tax amount from an invoice.  The freedom of choice of this form of payment for the invoice may secure a tax payer form possible sanctions and responsibility in case of unconscious parting in VAT carousel. Implementing a mechanism of split payment is to improve tax payments to the budget. For entrepreneurs and financial institutions (banks and credit unions) it may cause some  organizational problems at the beginning from the point of view of small and average businesses it  may influence accounting liquidity. The aim of this article is to present a Polish mechanism of split payment and some solutions  used in European Union countries with forecasted economic results from the point of view of entrepreneurs and tax system.  

Split payment jest kolejnym narzędziem wspierającym skuteczne ograniczanie nieprawidłowości w systemie podatkowych, w szczególności w walce z oszustwami występującymi w obszarze podatku VAT. Przedsiębiorcy mogą stosować, w przypadku wątpliwości co do rzetelności kontrahentów (dostawców), mechanizm podzielonej płatności należności netto i kwoty podatku VAT wynikającej z faktury. Dobrowolność wyboru tej formy płatności za faktury może uchronić podatnika przez ewentualnymi sankcjami oraz solidarną odpowiedzialnością w przypadku nieświadomego uczestnictwa w karuzeli VAT-owskiej. Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności ma przede wszystkim poprawić wpływy podatkowe do budżetu. Przedsiębiorcom i instytucjom finansowym (bankom i SKOK) może ‒ przynajmniej na początku ‒ przysporzyć sporo problemów organizacyjnych oraz wydatków. Z punku widzenia małych i średnich przedsiębiorców może wpłynąć na płynność finansową. Celem artykułu jest przestawienie polskiego mechanizmu podzielonej płatności i kilku rozwiązań zastosowanych w krajach członkowskich UE oraz prognozowanych skutków ekonomicznych z punktu widzenia przedsiębiorców i systemu podatkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94277   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Ćwiąkała-Małys   Copyright by Marzena Karpińska

Object collections:

Last modified:

Aug 17, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

2 162

Number of object content views in PDF format

2491

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101503

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information