Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Split payment narzędziem wspierającym proces uszczelnianie systemu podatkowego – za i przeciw

Creator:

Piotrowska, Iwona   Ćwiąkała-Małys, Anna   Karpińska, Marzena

Subject and Keywords:

mechanizm podzielonej płatności   VAT   luka podatkowa

Abstract:

Split payment jest kolejnym narzędziem wspierającym skuteczne ograniczanie nieprawidłowości w systemie podatkowych, w szczególności w walce z oszustwami występującymi w obszarze podatku VAT. Przedsiębiorcy mogą stosować, w przypadku wątpliwości co do rzetelności kontrahentów (dostawców), mechanizm podzielonej płatności należności netto i kwoty podatku VAT wynikającej z faktury. Dobrowolność wyboru tej formy płatności za faktury może uchronić podatnika przez ewentualnymi sankcjami oraz solidarną odpowiedzialnością w przypadku nieświadomego uczestnictwa w karuzeli VAT-owskiej. Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności ma przede wszystkim poprawić wpływy podatkowe do budżetu. Przedsiębiorcom i instytucjom finansowym (bankom i SKOK) może ‒ przynajmniej na początku ‒ przysporzyć sporo problemów organizacyjnych oraz wydatków. Z punku widzenia małych i średnich przedsiębiorców może wpłynąć na płynność finansową. Celem artykułu jest przestawienie polskiego mechanizmu podzielonej płatności i kilku rozwiązań zastosowanych w krajach członkowskich UE oraz prognozowanych skutków ekonomicznych z punktu widzenia przedsiębiorców i systemu podatkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Ćwiąkała-Małys   Copyright by Marzena Karpińska