Object

Title: Feminizm wobec Orientu - próba odnalezienia aksjologicznego uzasadnienia prawa w doktrynie feminizmu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Feminizm wobec Orientu - próba odnalezienia aksjologicznego uzasadnienia prawa w doktrynie feminizmu

Alternative title:

Feminism and Orient - an attempt to find an axiological justification of law in thedoctrine of feminism

Creator:

Zaguła, Joanna

Subject and Keywords:

feminism   women’s rights   sharia law   axiological justification of law  
feminizm   prawa kobiet   prawo szariatu   aksjologiczne uzasadnienie prawa

Abstract:

The author attempts to find an axiological justification of law in the doctrine of feminism. To do so, she uses an example of regulations concerning Muslim women’s clothing in public space in sharia law system. She compares those regulations with law in Western democratic system (sensu largo). In the first part of the article the author describes relation of feminism to the system of law, to later ask how the law should look like to be considered axiologically justified by feminism. The second part of the article is an exemplification of legal regulations that would be considered unacceptable by this doctrine. It is also an attempt to formulate recommendations which will allow creation of law acceptable by the feminists  

Autorka podejmuje próbę odnalezienia aksjologicznego uzasadnienia prawa w doktrynie feminizmu. W tym celu posługuje się przykładem uregulowania ubioru muzułmanek w przestrzeni publicznej, obowiązującego w systemie prawa szariatu w zderzeniu z regulacjami prawnymi obowiązującymi w szeroko pojętym zachodnim systemie demokratycznym. W pierwszej części artykułu wskazuje ona na stosunek feminizmu do systemu prawa, by później zadać sobie pytanie o to, jak system ten powinien wyglądać, by spełniać założenia feminizmu, a więc jakie prawo jest w tej doktrynie aksjologicznie uzasadnione. Druga część pracy stanowi zaś egzemplifikację rozwiązań prawnych z punktu widzenia feminizmu niedopuszczalnych oraz próbę sformułowania zaleceń, które pozwoliłyby stworzyć prawo akceptowane przez feministki

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Sobieska, Agnieszka. Red.   Jelonek, Barbara. Red.

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128448   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-14-7

Language:

pol   eng

Is part of:

Acta Erasmiana. 2017, 17

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

109

Number of object content views in PDF format

112

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101485

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information