Obiekt

Tytuł: The possibilities of social support for families of immigrants, who apply for international protection in Poland ; Możliwości wsparcia socjalnego rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The possibilities of social support for families of immigrants, who apply for international protection in Poland  
Możliwości wsparcia socjalnego rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Autor:

Gandecka, Kamila

ORCID:

0000-0002-3298-7685

Temat i słowa kluczowe:

family   refugee   migration’s crisis   social support   social policy  
rodzina   uchodźca   kryzys migracyjny   wsparcie społeczne   polityka socjalna

Abstrakt:

The aim of article is present the Polish legal solutions in the field of legalization of immigrants and the formal and legal conditions leading them to social assistance. The main method of the research was analysis of documents and literature. Legislation acts, research reports and statistical data occupied special place in the source material. The analysis was supplemented by interviews with employees of the Department for Social Assistance and the Department for Refugees Procedures in Warsaw. The article discusses procedures for social support and areas of intersectoral cooperation in the organization and provision of social support for immigrant families applying for international protection, with particular focus on a refugee status. Planning and organizing social support for immigrant families, applying for international protection in the Polish Republic is a multivariate process. It results from the fact, that immigrants are especially vulnerable social group and very heterogeneous. Therefore, providing a comprehensive legal, social and psychological support, dedicated to immigrant families, requires systemic solutions and taking such aid initiatives that will create a long-term structure.  
W eksploracji badawczej skoncentrowano się na rozpoznaniu polskich rozwiązań prawnych w zakresie legalizacji pobytu rodzin imigranckich oraz formalnoprawnych uwarunkowań skierowanej do nich pomocy socjalnej. Główną metodą badawczą była analiza dokumentów oraz literatury przedmiotu. Szczególne miejsce w materiale źródłowym zajmowały akty prawne, raporty z badań i dane statystyczne. Analizę uzupełniły wywiady przeprowadzane z pracownikami Departamentu Pomocy Socjalnej oraz Departamentu Postepowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. W artykule omówiono procedury udzielania pomocy socjalnej oraz obszary współpracy międzysektorowej w zakresie organizowania i udzielania wsparcia społecznego dla rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem statusu uchodźcy. Planowanie i organizowanie wsparcia socjalnego dla rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodowa w Polsce jest procesem wielowymiarowym. Wynika to z faktu, iż imigranci stanowią szczególnie wrażliwą i niejednorodną grupę społeczną. Zatem stworzenie modelu kompleksowej pomocy prawnej, socjalnej i psychologicznej, dedykowanej rodzinom imigranckim, wymaga systemowych rozwiązań oraz podejmowania takich inicjatyw pomocowych, które będą tworzyły strukturę działającą długofalowo.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94133

DOI:

10.23734/wwr20181.171.186

Źródło:

Pdg P 343

Język:

eng

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

Licencja:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 lut 2021

Data dodania obiektu:

18 sty 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

61

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

82

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101422

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji