Object

Title: Social support, health and health behaviours of teenage children of parents working abroad ; Wsparcie społeczne, zdrowie i zachowania zdrowotne nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social support, health and health behaviours of teenage children of parents working abroad  
Wsparcie społeczne, zdrowie i zachowania zdrowotne nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą

Creator:

Tabak, Izabela

Subject and Keywords:

migration family   social support   health   health behaviours   adolescents  
rodzina migracyjna   wsparcie społeczne   zdrowie   zachowanie zdrowotne   młodzież

Abstract:

The migration of Poles for economic reasons is a significant social problem in the twenty-first century. In discussions on the consequences of parental migration we can identify two dominant trends: the first treats this situation as close or equal to being pathological due to the risk of family breakdown, attachment disorders and of psychological and pedagogical problems in children; in the second, it is assumed that the effects of migration depend on a combination of risk factors and environmental resources. The aim of this study was to analyse both indicators of social support (from family and school), as well as health, life satisfaction and the health and risky behaviours of teenage children of parents working abroad.  

Migracja zarobkowa Polaków w XXI wieku stanowi znaczący problem społeczny. W dyskusjach na temat konsekwencji migracji rodzicielskich dla dzieci można wskazać dwa dominujące nurty: pierwszy traktuje tę sytuację jako bliską lub równą patologii ze względu na ryzyko rozpadu rodziny, zaburzenia więzi rodzinnej oraz wystąpienia problemów psychologiczno-pedagogicznych u dzieci; w drugim zakłada się, że skutki wyjazdów zależą od splotu czynników ryzyka i zasobów środowiskowych. Celem przedstawionej pracy była analiza zarówno wskaźników wsparcia społecznego (ze strony rodziny i szkoły), jak też zdrowia, zadowolenia z życia oraz zachowań prozdrowotnych i ryzykownych nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89959   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.053.078

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Izabela Tabak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 11, 2018

Number of object content hits:

116

Number of object content views in PDF format

142

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95982

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information