Object

Title: Ochrona danych osobowych w rachunkowości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona danych osobowych w rachunkowości

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

Subject and Keywords:

personal data protection   accounting offices   accountancy  
rachunkowość   ochrona danych osobowych   biura rachunkowe

Abstract:

From 25th May 2018 all the members of European Union were committed to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 from 27th April 2016 on data protection and privacy for all individuals, free flow of such data and on superseding the Data Protection Directive 95/46/EC to normalize standards on personal data protection. Accountancy led by internal units of an entity or by accounting offices must be adjusted to new requirements. More requirements must be met by accounting offices than by accounting departments which are internal parts of entities-administrators of personal data. Accounting offices are obliged to fulfil requirements of personal data administrators and processing entity. Internal accounting departments will be obliged to fulfil the requirements of the whole entity in the area of composing entrustment agreement, managing personal data processing etc. Accounting departments will not forward informative provisions to a person whose data will be processed by a data administrator.  

Od 25 maja 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do ujednolicenia standardów ochrony danych osobowych. Rachunkowość prowadzona przez komórki wewnętrzne podmiotu lub przez biura rachunkowe również musi zostać dostosowana do nowych wymagań. Więcej wymagań muszą spełnić biura rachunkowe niż działy rachunkowości będące komórkami wewnętrznymi podmiotów-administratorów danych osobowych. Biura rachunkowe są zobowiązane realizować wszystkie obowiązki ciążące na administratorze danych i podmiocie przetwarzającym. Wewnętrzne działy rachunkowości zwykle będą zobowiązane do udziału w realizacji niektórych obowiązków ciążących na całym podmiocie, w swoim zakresie działania, np. sporządzania umów powierzenia, zarządzania czynnościami przetwarzania danych osobowych, przygotowania zgłoszeń naruszenia danych, udziału o ocenie skutków dla ochrony danych. Działy rachunkowości nie będą przekazywały klauzul informacyjnych osobom, których dane będzie przetwarzał administrator danych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94095   ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Durbajło-Mrowiec

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

855

Number of object content views in PDF format

984

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Ochrona danych osobowych w rachunkowości Jul 5, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information