Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona danych osobowych w rachunkowości

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

Subject and Keywords:

rachunkowość   ochrona danych osobowych   biura rachunkowe

Abstract:

Od 25 maja 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do ujednolicenia standardów ochrony danych osobowych. Rachunkowość prowadzona przez komórki wewnętrzne podmiotu lub przez biura rachunkowe również musi zostać dostosowana do nowych wymagań. Więcej wymagań muszą spełnić biura rachunkowe niż działy rachunkowości będące komórkami wewnętrznymi podmiotów-administratorów danych osobowych. Biura rachunkowe są zobowiązane realizować wszystkie obowiązki ciążące na administratorze danych i podmiocie przetwarzającym. Wewnętrzne działy rachunkowości zwykle będą zobowiązane do udziału w realizacji niektórych obowiązków ciążących na całym podmiocie, w swoim zakresie działania, np. sporządzania umów powierzenia, zarządzania czynnościami przetwarzania danych osobowych, przygotowania zgłoszeń naruszenia danych, udziału o ocenie skutków dla ochrony danych. Działy rachunkowości nie będą przekazywały klauzul informacyjnych osobom, których dane będzie przetwarzał administrator danych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Durbajło-Mrowiec