Object

Title: Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Alternative title:

The issue of the conformity of the regulations on the storage system of payroll records and personal data to the Constitution of the Republic of Poland

Creator:

Bisztyga, Andrzej

ORCID:

0000-0002-6579-9656

Subject and Keywords:

Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997   payroll records and personal data of employees   right to social security  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku   dokumentacja płacowa i osobowa pracowników   prawo do zabezpieczenia społecznego

Abstract:

The aim of this work is to discuss the constitutionality of selected regulations on the system of the archaization and storage of payroll records and personal data. This issue has not only atheoretical, but also practical dimension. The study scrutinizes the guidelines from the report of the Supreme Audit Office. The Author postulates the amendments in the regulations.  

Celem opracowania jest podjęcie dyskusji w zakresie konstytucyjności wybranych regulacji składających się na system przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej. Zagadnienie to ma istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz także praktyczne. W opracowaniu uwzględniono wytyczne wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz sformułowano postulaty zmian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115921   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.121.15

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 185-205

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

50

Number of object content views in PDF format

56

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127052

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information