Object

Title: Reprezentacja nieznanych spadkobierców przed sądem administracyjnym — wybrane zagadnienia prawa pomocy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reprezentacja nieznanych spadkobierców przed sądem administracyjnym — wybrane zagadnienia prawa pomocy

Alternative title:

Representation of unknown heirs before the administrative court — selected issues of the right of assistance

Creator:

Talaga, Robert

ORCID:

0000-0002-5281-2188

Subject and Keywords:

guardian of inheritance   right of assistance   proceedings before administrative courts   costs of proceedings  
kurator spadku   prawo pomocy publicznej   postępowanie przed sądem administracyjnym   koszty sądowe

Abstract:

The guardian of inheritance may initiate proceedings before an administrative court when the interests of unknown heirs so require e.g. due to the need to determine the tax liability included in the estate. In the case of lodging a complaint to the administrative court by the guardian, he may apply for exemption from court costs because he has not been relieved expressis verbis from incurring them under the law. The guardian of the inheritance may also apply for the appointment of an public attorney because of the right to court, especially when a professional representative is required to draft an appeal. Not always the guardian is a professional attorney advocate, legal counselor, tax advisor who can submit such a remedy by representing the interests of unknown heirs within. In the case of submitting the application with demand of granting the right of assistance it should have been taken into account that the guardian represents the interests of the inheritance. In consequence, the application should present actual information about the inheritance.  

W miejsce strony postępowania przed sądem administracyjnym może wstąpić ustanowiony kurator spadku. Taki podmiot jest ustanawiany przez sąd spadku i sprawuje swoją funkcję do momentu objęcia masy spadkowej przez spadkobierców. Przyjęcie jednej z funkcjonujących w literaturze i orzecznictwie koncepcji dotyczących reprezentacji nieznanych spadkobierców ma kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów obrotu gospodarczego. Warunkuje ona bowiem konsekwencje podejmowanych przez kuratora spadku czynności prawnych (materialnych oraz procesowych) względem spadkobierców. W postępowaniu prowadzonym przed sądem administracyjnym w szczególności dotyczy to możliwości ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, a więc wpływa na realizację konstytucyjnego prawa do sądu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109016   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.116.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 117-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

1 465

Number of object content views in PDF format

1472

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118681

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information