Object

Title: Single parenthood according to mothers ; Samotne rodzicielstwo oczami matek

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Single parenthood according to mothers  
Samotne rodzicielstwo oczami matek

Creator:

Róg, Anna

Subject and Keywords:

single motherhood   social support   problems of single-parent families  
samotne macierzyństwo   wsparcie społeczne   problemy rodzin niepełnych

Abstract:

The article concerns the analysis of mothers’s opinion regarding single parenthood. The significant purpose of the research was the attempt to find the answer to the question how single mothers perceive their parenthood, how they assess their situation and what kind of difficulties concerning single upbringing of a child and running a household they indicate. The research based on diagnostic survey method and a questionnaire were conducted within the group of 153 women. The article presents results of the research concerning the economic situation of one-parent families and problems and difficulties resulting from single-motherhood. Free comments of respondents concerning single parenthood are supplement information to the article. These comments were arranged according to categories which prove how single mothers perceive their life situation. These opinions were divided into the following categories: single motherhood as the source of financial problems and renunciations, single motherhood as the source of social discrimination and problems concerning insufficient assistance provided to mothers, single motherhood as no father’s support, single motherhood by choice, single motherhood as the challenge and happiness. According to the conducted research the following conclusions have been reached: single mothers lack the relevant support adjusted to their own real needs and the needs of their families. The research presented in this article has not been completed, yet. Still, the inquiries are being conducted, the purpose of which is to extend the knowledge regarding existence of single-mother families and to develop the methods of assistance which will provide women with support so that their life and independent decisions concerning themselves and their children would not be interrupted.  

Artykuł poświęcony jest analizie opinii matek dotyczących samotnego rodzicielstwa. Istotnym celem badań była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak samotne matki postrzegają swoje rodzicielstwo. Jak oceniają swoją sytuację oraz jakie wskazują trudności w zakresie samotnego wychowywania dzieci i prowadzenia gospodarstwa domowego. Badania z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety przeprowadzono w grupie 159 kobiet. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących takich kwestii, jak sytuacja ekonomiczna rodzin niepełnych oraz problemy i trudności wynikające z samotnego macierzyństwa. Uzupełnienie artykułu stanowią swobodne wypowiedzi respondentek na temat samotnego rodzicielstwa. Wypowiedzi te uporządkowane zostały w kategorie ukazujące, jak samotne matki postrzegają swoją sytuację życiową. Opinie te podzielono na następujące kategorie: samotne macierzyństwo jako źródło problemów finansowych i wyrzeczeń, samotne macierzyństwo, jako źródło dyskryminacji społecznej i problemów związanych ze zbyt niskim poziomem wsparcia dla matek, samotne macierzyństwo jako brak wsparcia ze strony ojca dziecka, samotne macierzyństwo z wyboru, samotne macierzyństwo, jako wyzwanie i radość. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że samotnym matkom brakuje wsparcia dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ich samych, jak i ich rodzin. Badania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu nie mają charakteru zamkniętego. Nadal prowadzone są wywiady, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania rodzin samotnych matek oraz wypracowanie kierunków pomocy umożliwiającej takie wspieranie kobiet, by nie zakłócać ich podmiotowego funkcjonowania i samodzielnego decydowania o życiu swoim oraz swoich dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94148   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.381.397

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2023

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

1 432

Number of object content views in PDF format

1603

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Samotne rodzicielstwo oczami matek Sep 21, 2023

This page uses 'cookies'. More information