Object

Title: Correlation between parents – children relationship and empathy levels in 14–16 years old adolescences

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Correlation between parents – children relationship and empathy levels in 14–16 years old adolescences

Alternative title:

Korelacja pomiędzy relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych w wieku 14–16 lat

Creator:

Kalinnikova, Lyudmila   Shaplavska, Elena   Skadmane, Kristina

Subject and Keywords:

empathy   parents-children relationships   channels of empathy   socially desirable behaviour   acceptance  
empatia   relacje rodziców z dziećmi   kanały empatii   zachowania prospołeczne   akceptacja

Abstract:

The research aims to explore the correlation between the parents-children relationships and empathy levels in the adolescence period. In the theoretical part, definitions, implemented research methods and results of previous research were analysed and evaluated. Study objectives were the theoretical analysis of the current understanding of the empathy issues and parents – children relationships, as well as empirical exploration of links between empathy and parenting styles. Based on the previous research, we hypothesized that there is a link between parents-children relationships and empathy levels in the adolescence period. 90 adolescents and their parents participated in the study; the median age for the group of adolescents was Me = 15 years, for the group of parents Me = 37. Implemented study methods: Parental Attitude Questionnaire and Empathy Capacity Diagnostics test. A computer program SPSS 20.0 was implemented for data processing. According to the obtained data, a significant proportion of adolescents (58.0%) have low levels of empathy. The results of this research revealed two weak positive correlations between parents-children relationships and empathy levels in the adolescence period: a correlation between the level of Acceptance and the level of a Rational empathy channel (r = 0.237, n = 90, p < 0.05) and a correlation between the level of a Socially desirable behaviour and the level of an Identification channel (r = 0.270, n = 90, p < 0.05). The hypothesis of the study was partially confirmed.  

Artykuł porusza problematykę korelacji między relacjami rodziców z dziećmi a poziomem empatii u młodocianych. W części teoretycznej analizie i ocenie poddano definicje, zastosowane metody badawcze i wyniki wcześniejszych badań. Celem badań była teoretyczna analiza obecnego rozumienia problemów empatii i relacji rodziców z dziećmi, jak również empiryczne badanie związków między empatią a postawami rodzicielskimi. Na podstawie wcześniejszych badań postawiono hipotezę, że istnieje związek między relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych. W badaniu udział wzięło 90 młodocianych i ich rodzice; mediana wieku w grupie młodocianych wynosiła Me = 15 lat, a w grupie rodziców Me = 37 lat. Zastosowane metody badawcze: Kwestionariusz postawy rodzicielskiej i Kwestionariusz zdolności do empatii. Do przetwarzania danych użyto programu komputerowego SPSS 20.0. Zebrane dane wskazują, że znacząca część młodocianych (58,0%) ma niski poziom empatii. Wyniki badania ujawniły dwie słabe pozytywne korelacje między relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych: korelacja między poziomem Akceptacji i poziomem Kanału racjonalnej empatii (r = 0,237, n = 90, p < 0,05) oraz korelacja między poziomem Zachowań prospołecznych i Kanałem identyfikacji (r = 0,270, n = 90, p < 0,05). Hipoteza badań została częściowo potwierdzona.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89967   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.155.163

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Lyudmila Kalinnikova   Copyright by Elena Shaplavska   Copyright by Kristina Skadmane

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2022

In our library since:

Oct 15, 2018

Number of object content hits:

103

Number of object content views in PDF format

124

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96015

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information