Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Korelacja pomiędzy relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych w wieku 14–16 lat

Creator:

Kalinnikova, Lyudmila   Shaplavska, Elena   Skadmane, Kristina

Subject and Keywords:

empatia   relacje rodziców z dziećmi   kanały empatii   zachowania prospołeczne   akceptacja

Abstract:

Artykuł porusza problematykę korelacji między relacjami rodziców z dziećmi a poziomem empatii u młodocianych. W części teoretycznej analizie i ocenie poddano definicje, zastosowane metody badawcze i wyniki wcześniejszych badań. Celem badań była teoretyczna analiza obecnego rozumienia problemów empatii i relacji rodziców z dziećmi, jak również empiryczne badanie związków między empatią a postawami rodzicielskimi. Na podstawie wcześniejszych badań postawiono hipotezę, że istnieje związek między relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych. W badaniu udział wzięło 90 młodocianych i ich rodzice; mediana wieku w grupie młodocianych wynosiła Me = 15 lat, a w grupie rodziców Me = 37 lat. Zastosowane metody badawcze: Kwestionariusz postawy rodzicielskiej i Kwestionariusz zdolności do empatii. Do przetwarzania danych użyto programu komputerowego SPSS 20.0. Zebrane dane wskazują, że znacząca część młodocianych (58,0%) ma niski poziom empatii. Wyniki badania ujawniły dwie słabe pozytywne korelacje między relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych: korelacja między poziomem Akceptacji i poziomem Kanału racjonalnej empatii (r = 0,237, n = 90, p < 0,05) oraz korelacja między poziomem Zachowań prospołecznych i Kanałem identyfikacji (r = 0,270, n = 90, p < 0,05). Hipoteza badań została częściowo potwierdzona.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.155.163

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Lyudmila Kalinnikova   Copyright by Elena Shaplavska   Copyright by Kristina Skadmane

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.