Object

Title: Commentary to the Supreme Court’s judgment of January 25 2018, I KZP 12/17 ; Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Commentary to the Supreme Court’s judgment of January 25 2018, I KZP 12/17  
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

Creator:

Czerwińska, Dorota

Subject and Keywords:

statement of reason   motion to prepare a statement of reason in writing   fair trial   procedural fairness   interlocutory appeal   proceedings concerning misdemeanors  
uzasadnienie wyroku   wniosek o sporządzenie uzasadnienia   prawo do sądu   sprawiedliwość proceduralna   zażalenie   postępowanie w sprawach o wykroczenia

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In the commented judgment the Supreme Court took the view that the interlocutory appeal against the appellate court’s refusal to accept the party’s motion for the statement of reason of a judgment is inadmissible in proceedings concerning misdemeanours. According to the Supreme Court, such conclusion may be derived from the principle of non-appeal from the decisions of appellate courts. It is also supported by the fact that the judgment of the appellate court in such proceedings is not subject to cassation, so the written statement of reason is only for information purposes. The author of this commentary disagrees with the thesis and its justification. In the paper, the views of doctrine and judicature are analysed, viewing statement of reasons as part of the fair trial and procedural fairness standard, which should be guaranteed regardless of whether the judgment is still subject to appeal or cassation. The statement of reason is of such importance to the parties and society that there is no basis for differentiating the standard in criminal proceedings and in proceedings concerning misdemeanors in this respect.  

W glosowanej uchwale z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17, Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że na wydane przez prezesa sądu odwoławczego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku strony o uzasadnienie wyroku zażalenie nie przysługuje. Zdaniem SN przemawia za tym m.in. zasada niezaskarżalności postanowień sądu odwoławczego, a także fakt, że wyrok ten i tak nie podlega zaskarżeniu kasacją, a uzasadnienie ma dla strony charakter wyłącznie informacyjny. Autorka niniejszej glosy nie zgadza się z tezą uchwały i jej uzasadnieniem. W glosie przeanalizowano poglądy doktryny i judykatury na uzasadnienie wyroku jako element standardu prawa do sądu i sprawiedliwości proceduralnej, które winny być zagwarantowane niezależnie od tego, czy od wydanego rozstrzygnięcia służy jeszcze środek zaskarżenia. Uzasadnienie wyroku ma dla stron i społeczeństwa tak duże znaczenie, że nie ma podstaw do różnicowania w tym zakresie standardu w postępowaniu karnym sensu stricto i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92837   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.271.282

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dorota Czerwińska

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

199

Number of object content views in PDF format

264

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95952

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information