Object

Title: Dziesiąty element : sztuczna inteligencja jako sędzia a prawo do sądu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dziesiąty element : sztuczna inteligencja jako sędzia a prawo do sądu

Alternative title:

The 10th element. Artificial intelligence as a judge and the right to a fair trial

Group publication title:

Prawo Mediów Elektronicznych. 2022, 3

Creator:

Górski, Marcin

ORCID:

0000-0001-7658-5947

Subject and Keywords:

right to a fair trial   artificial intelligence   AI   ECHR   Charter of Fundamental Rights of the European Union   art. 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union  
prawo do sądu   sztuczna inteligencja (AI)   EKPCz   art. 6 EKPC   Karta Praw Podstawowych UE   art. 47 Karty Praw Podstawowych UE

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Using artificial intelligence in justice may take different forms. There seems to be no question regarding, e.g. the use of mechanisms that pick up deviations of rulings from the current case-law or the ones that suggest formulas, using of which is desirable while formulating the justification of a decision. However, in the present article, the author discusses – from the perspective of the right to a fair trial – not the IT tools, which support the work of a judge, but the ones that could replace them.  

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości może przybierać różne formy. Nie wydaje się wzbudzać wątpliwości np. używanie mechanizmów wychwytujących odstępstwa orzeczenia od dotychczasowego orzecznictwa czy też sugerujących formuły, których użycie jest pożądane w formułowaniu uzasadnienia rozstrzygnięcia. W niniejszym opracowaniu autor omówi jednak – z perspektywy ochrony prawa do sądu – nie te narzędzia informatyczne, które wspomagają pracę sędziego, ale te, które miałyby go zastąpić.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Nekrosius, Vytautas. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135543   doi:10.34616/145494       ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2022

In our library since:

Nov 8, 2022

Number of object content hits:

70

Number of object content views in PDF format

73

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145494

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information